top of page

Rommelmarkt

Inschrijving
Tussen 7h00 en 8h30 kunt u zich met de auto aanmelden aan onze infotafel. 

Vanaf de infotafel wordt u naar uw standplaats begeleid door een van onze medewerkers. 

Auto’s worden na het lossen reglementair op straat of omliggende parkings geparkeerd. Gelieve de aangegeven rijrichting te respecteren welke ook door onze medewerkers wordt aangeduid. 

U mag niet op het gras rijden. 

Vanaf 16h00 kan u uw overgebleven spullen inladen en het terrein verlaten.  

Tussen 8h45 en 16h00 kan in geen geval de wagen gebruikt worden.   

Na afloop neemt u alle niet-verkochte spullen terug mee. Uw standplaats moet netjes achtergelaten worden. 
 
Ten laatste om 16h45 moet u het terrein verlaten. 
 
Er zullen hamburgers en drank te koop zijn aan en in de kantine van Basket Stabroek. 
 
U dient zelf eventuele tafels en stoelen te voorzien.  

De rommelmarkt vindt plaats in open lucht. 
 
Eetkramen zijn niet toegestaan. 
 
Basket Stabroek is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of diefstal. 
 
Bij geschillen heeft Basket Stabroek het laatste woord. 
 
Niet opdagen = niet terugbetaald 
Reglement
bottom of page