top of page

Communicatie
binnen je ploeg

Goede communicatie is heel erg belangrijk. Ook de communicatie tussen de coach en zijn/haar spelers is van groot belang. Om miscommunicatie te vermijden volgt Basket Stabroek een communicatiebeleid voor spelers, coaches, ouders en ploegverantwoordelijken.  
Enkele afspraken: 
  • Alle communicatie van de coach moet via 1 communicatiekanaal verlopen. Dit kan een WhatsApp-groep, Messenger-groep, Facebook-pagina,… of andere zijn.
  • De ploegverantwoordelijke zal deze groep aanmaken en beheren. 
  • In groepen waar de groepsleden minderjarig zijn (jonger dan 18 jaar) MOETEN een coach, een ploegverantwoordelijke en de ouders/voogd van deze kinderen mee in de groep zitten. 
  • Minderjarigen (jonger dan 18 jaar) mogen door de coach of de ploegverantwoordelijke worden toegevoegd ENKEL EN ALLEEN wanneer ze toestemming hebben ontvangen van de ouders/voogd. 
  • Op vraag van de ouders moeten minderjarigen (jonger dan 18 jaar) altijd toegelaten worden tot de groep. Toegang mag niet geweigerd worden. 
  • Communicatie via andere kanalen is NIET toegestaan. 
  • Wanneer een speler/ouders van een speler lid is van 2 groepen (bv. bij 2 verschillende coaches) is het niet toegestaan dat die speler/ouders informatie van de ene naar de andere groep doorgeeft. Laat dit over aan de coach/ploegverantwoordelijke. 
Om een correcte en vlotte communicatie te waarborgen is het noodzakelijk dat we allemaal deze afspraken naleven.  
#StabroekOneCommunicativeTeam 
bottom of page