top of page

Medisch Attest

Beste speler, speelster,

Alle spelers geboren in 2009 en 2005 zijn verplicht om een medische keuring, bij een sport- of huisarts uit te laten voeren voor aanvang van de competitie 2023-2024. Dit attest is 4 seizoenen (seizoen 2023-2024 + 3 volgende seizoenen) geldig. Einddatum 30 juni 2027. 
Alle spelers die buiten deze geboortejaren vallen én die al in seizoen 2022-2023 een medisch attest hebben bezorgd aan Basket Stabroek moeten zich niet opnieuw medisch laten keuren voor seizoen 2023-2024. Hun medisch attest wordt automatisch verlengd en zal gelinkt blijven aan het lidmaatschap.

Meer informatie op de VBL site ...

Nieuwe leden die tijdens het seizoen geen medisch attest hebben afgegeven aan Basket Stabroek, moeten voor ze kunnen deelnemen aan een resultaat gebonden wedstrijd een medische keuring ondergaan en het attest bezorgen aan Basket Stabroek voor aanvang van het seizoen. 

Het medisch attest dat u laat invullen door de sport- of huisarts vindt u via deze link: 
https://www.basketbal.vlaanderen/documenten/download/852
Gelieve enkel dit exemplaar te gebruiken!

Tegelijk wil de Vlaamse Basketbal Liga (VBL) iedereen sensibiliseren om niet al te licht over de medische keuring heen te gaan. Daarbij willen ze de sporters adviseren om voorafgaand aan het medisch onderzoek de vragenlijst in te vullen op:
ww.sportkeuring.be
en deze mee te nemen naar hun arts. Dit geeft een vollediger beeld voor hun arts, waarbij misschien extra aandachtspunten naar voren kunnen komen.

Hoe kan ik mijn medisch attest aan Basket Stabroek bezorgen?

Optie 1
Scannen of Foto nemen en opsturen naar:
secretariaat@basket-stabroek.be

Optie 2
per post

Basket Stabroek
Canadalaan 84
2940 Hoevenen

Optie 3
brievenbus aan de sporthal (aan de straat)

Basket Stabroek
Kerkstraat 89
2940 Hoevenen

Medisch Attest moet vóór 31 augustus binnen zijn.
bottom of page